Zarząd oddziału

KADENCJA  2017 – 2020  /od 17.02.2017r./

Zarząd Oddziału

Zarząd Oddziału

Od lewej: Halina Pernak – członek, Włodzimierz Mikołajczak – członek, Krzysztof Mikołajczak – członek, Tadeusz Marszałek -członek, Henryk Tomczak – członek, Wacław Szymczak – prezes, Krzysztof Osiński – sekretarz, Przemysław Kochan – skarbnik, Tomasz Brendel – członek,         Jerzy Skrzypczak – v-ce prezes, Andrzej Gotszling – członek.

KOMISJA REWIZYJNA:

1. Prezes –  Mirosława  Mikołajczak
2. V-ce prezes – Elżbieta  Stoińska
3. Sekretarz – Antoni Krzyżoszczak
4. Członek – Janina Habernik
5. Członek – Ewa  Trzeciak

KADENCJA  2013 – 2016     / od 08.02.2013r./

ZARZĄD   ODDZIAŁU

1. Prezes –  Wacław  Szymczak
2. V-ce prezes – Jerzy  Skrzypczak
3. Sekretarz –  Krzysztof  Osiński
4. Skarbnik – Elżbieta  Loryńska
5. Członek – Jan  Habernik
6. Członek – Tadeusz  Marszałek
7. Członek – Marian  Klimaszewski
8. Członek – Zenon  Pludra
9. Członek – Waldemar  Łoza
10. Członek – Krzysztof  Mikołajczak
11. Członek – Maciej  Prętki

zarzad oddzialu

ODDZIAŁOWA  KOMISJA  REWIZYJNA

1. Prezes –  Mirosława  Mikołajczak
2. V-ce prezes – Elżbieta  Stoińska
3. Sekretarz – Marian  Wycisk
4. Członek – Tomasz  Brendel
5. Członek – Ewa  Trzeciak

oddzialowa komisja rewizyjna