Sztandar

Sztandar Oddziału z fundatorem Henrykiem Rummelem

 

Poczet sztandarowy i fundator sztandaru Henryk Rummel /założyciel i pierwszy prezes Oddziału/

podczas mszy św. na której został poświęcony sztandar w dniu 26 kwietnia 2003 roku

Poczet sztandarowy 11.11.20113maja2015-403.02.2012r Pogrzeb M. Chudego 019Sztandar na okolicznościowej mszy św.podczas odsłonięcia tablicy-fyndator z szarfądelegaci Oddz.Rawicz20171111_160346