Składki/Komunikat

W zaistniałej sytuacji stanu podwyższonego ryzyka epidemiologicznego proponuję członkom Oddziału, aby w miarę możliwości za składki członkowskie PTTK opłacali przelewem na konto Oddziału, w tytule podając nazwiska i za jaki rok/lata (np. Wojtyra składka za 2020). Do ubezpieczenia NNW liczy się data dokonania wpłaty za składkę członkowską PTTK . Odbiór znaczków może nastąpić w późniejszym terminie w biurze Oddziału lub za pośrednictwem osób upoważnionych.

Nr konta : 22 8669 0001 2002 0021 4348 0001

wysokość składek: Normalna – 65 zł Ulgowa – 40 zł Ulgowa Mł. – 30 zł

PTTK Rawicz • 18/03/2020


Poprzedni post

Następny post